[HER] 髮型錯令女神都崩壞:剪短髮後立即變路人!
2018年10月12日18:00
0
0

好多女仔都視髮如命,齊陰吹散咗要即刻梳返好,去剪頭髮剪多咗少少就好似個天跌咗落嚟咁嚴重!只要有少少偏差,成個人嘅形象就會唔同晒,短頭髮更唔可以亂剪,因為一但fail就有排先留得返長啲頭髮,先可以翻身啊

就好似呢幾位女星咁,唔知佢哋自己覺唔覺,不過編輯就覺得佢哋個頭剪壞了......

小松菜奈

媽啊我女神係咪整咗容?點解完全唔同咗樣嘅

雖然超短髮已經減弱咗佢本身嘅氣質,但望落都順眼可接受,不過NYLON封面個「冬菇頭」真係完全令女神崩壞...... Chanel Fashion Show個微濕「barcode陰」又係一個咩造型

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽