【HEHE味勁濃】陳奐仁見健美男即狂抽水
2018年05月09日13:26
Hanjin忍唔住摸對方嘅腹肌。

【星島日報報道】歌手兼音樂人陳奐仁(Hanjin)近日積極操肌,成功由肥仔變肌男,成為城中熱話。他經常在社交網上載自己玩健身的照片及短片,大晒健身成果,而他似乎亦對健身產生咗興趣,唔再係為咗減肥咁簡單!

近日Hanjin去咗睇一個健美比賽,更將短片放上社交網與大家分享。片中Hanjin在後台遇到其中一位參賽者,即情不自禁咁去撫摸對方的腹肌。Hanjin一邊摸一邊讚對方「So fit」,摸了近一分鐘都未收手,更指著對方的腹肌好讚嘆咁話:「好多綫啊…分唔到邊個係骨同邊個係肉添!」HEHE味甚濃!Hanjin留言話:「港版『大叔之愛』,我是部長。」連他都忍唔住自嘲為日本同性愛情電視喜劇的角色,非常搞笑!

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽