同門六年 鬥足六年 許廷鏗 寸爆宿敵鄭俊弘
2017年12月20日19:48

今年四月鄭俊弘(Fred)被爆移情別戀何雁詩,狠撇圈外未婚妻Beebs,搞到形象破產入埋雪櫃,解凍都未夠一個月,日前又因為放狗用倒釘帶激怒全體動物保護團體及一眾狗奴,呢個彈仲唔係有排拆?鄭俊弘呢頭出事,前星夢同事現華納一哥許廷鏗即在社交網絡上載三色拆彈錶照,真係晒錶咁簡單?同門六年、爭寵鬥足六年,宿敵又惹事生非,仲唔抽水等幾時?

撰文:東方新地

圖片來源:新傳媒圖片庫、何雁詩&鄭俊弘Instagram

許廷鏗 明寸宿敵鄭俊弘

先係被揭一腳踏兩船,棄未婚妻得罪全港女人、再為咗一條釘帶激嬲全港狗奴,全盛時期嘅鄭俊弘到底可以得失幾多人?上周中,一則鄭俊弘及女友何雁詩放狗放到要用釘帶、又疑似有棄養意願的報道出街後,剛剛逃離雪櫃的鄭俊弘再次成為負面新聞嘅男主角。原來除了得罪女人同狗奴,鄭俊弘更是昔日星夢同門許廷鏗的眼中釘。

鄭俊弘
鄭俊弘
被雪半年上月才解凍重生,鄭俊弘上周再因為用釘帶遛狗惹是非,疑似重色輕狗又被指涉嫌虐狗,有排洗底!
被拍到放狗時為養足四年之拉布拉多犬Riely帶上釘帶防搶繩,有動保組織表示用釘帶教狗極殘忍,在某些國家及地區,更是違法行為。 
鄭俊弘出事後,許廷鏗po相又配上留言「拆彈專家錶」,表面上晒新錶,實情係心涼宿敵又出事、舊唱片公司又要煩惱點拆彈。

為虐狗疑雲解話

其實鄭俊弘今年為撻著何雁詩,而搞到大話連篇又抛棄拍拖三年未婚妻,鄭俊弘已經搞到形象跌落谷底,今次再惹虐狗疑雲,二人事後嗱嗱聲發表英文千字文申明自己有幾愛Reily。

何雁詩首先出聲,自稱狗癡,絕對唔會棄養,再表示出面滿城風雨,Reily此刻在家過得不知幾舒服。
鄭俊弘
鄭俊弘
隨後輪到鄭俊弘,話當年Reily入屋時本是流浪狗﹐周身傷又怕人,四年相處一早用愛感染到Reily又健康又開心,仲話因為試過Reily唔聽話差啲畀車撞,才會改用釘帶。
鄭俊弘
鄭俊弘
自稱狗癡又不時被影到幫男友手放狗,出事後有犬隻訓練師出聲撐二人用釘帶是對Riley的愛與責任心,何雁詩即時轉發。爭寵不成嬲到離巢

《超級巨聲》出身、理所當然要加入電視台姊妹唱片公司星煥(星夢前身),自己人捧自己人、唱埋自家主題曲再橫掃自己台勁歌金曲獎本來是常識。不過出道六年、效力星夢六年,許廷鏗卻於今年五月失驚無神轉投華納旗下,據知情人士透露,無論長線積怨定短線導火線,都係因為鄭俊弘:「Alfred(許廷鏗)一直以嚟負面新聞少啲、啲歌又hit啲,一直覺得自己應該係星夢一 哥,但近年公司資源擺明放晒喺Fred度,所以佢條氣一直唔順。直到今年四月鄭俊弘一腳踏兩船仲連老闆都呃埋一份,有人覺得眼中釘今次實走唔甩,點知話雪又唔雪得晒,Alfred趁 住五月約滿,索性走人囉!」頂住條氣離巢,今次宿敵搞出大頭佛當日,即晒三色拆彈錶呢個世界邊有咁多巧合?

鄭俊弘
鄭俊弘
個出身於首屆《超級巨聲》、一個係《星夢傳奇》冠軍,其實做星夢同門多年﹐許廷鏗一直與鄭俊弘面和心不和,有指許不滿公司資源放重在Fred身上,今年中離巢。

鄭俊弘
鄭俊弘
雪足半年唔見影,上月鄭俊弘生日會才終於大搞趁機放出雪櫃,當時一向對他痛錫有加的星夢老闆何哲圖亦現身支持。何父嫌棄

鄭俊弘做電視台二打六,捱足十年至因為《 星夢傳奇 》彈起。其實佢未紅時相安無事,一出名即刻是非纏身未安寧過。因為接連傳出搭上有錢女、分手又次次都不和平,再加上年初同何雁詩撻著時累到愛女變第三者,據悉相戀半年,連何父都對鄭俊弘諸多不滿,不屑與Fred見面聯誼、更谷愛女重操golf意圖疏遠對方。

鄭俊弘
鄭俊弘
一月初何父因病入院,有傳Fred特意去醫院探病博好感,可惜何父照樣表現冷淡。
鄭俊弘
鄭俊弘
出身富貴的何雁詩自細被父母悉心栽培,08年更攞過全港青少年高球賽冠軍上埋雜誌封面,近年卻因為同鄭俊弘行得埋疏於練習。
鄭俊弘
鄭俊弘
年多未入過場近日突然重拾球杆,據知正是何父發功,希望何雁詩可以勤於練波漸漸疏遠鄭俊弘。

相關文章:

年掃過億磚頭 王祖藍 為阿媽買發跡公屋

同時兼顧家庭和事業 索媽陳敏之兒子1歲生日

蘇民峰指點迷津 2018狗年 肖牛運程

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽